ICP 30 Years home

30 godina međunarodnog programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (UNECE - ICP Forests)

ICP 30 Years

Sedamdesetih godina prošloga stoljeća industrijalizirane zemlje sjeverne hemisfere iskusile su nezapamćen ekonomski procvat, ali negativne posljedice materijalnog bogatstva također su postale očigledne. Znanstvenici su upozoravali na štete nanesene okolišu. Plinovi ispuštani iz industrijskih postrojenja, elektrana, poljoprivrede i motornih vozila uzrokovale su štete daleko od svojih izvora. Nakon mnogo godina priprema, 1979. godine donijeta je Ženevska Konvencija o prekograničnom onečišćenju (CLRTAP).

Pročitaj cijeli tekst >>

Zakonska podloga

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 54/2019).
Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava provodi se sredstvima Ministarstva poljoprivrede RH.

mrrsvg

Središnji popis ovlaštenih osoba za prikup ljanje podataka na mreži točaka Razine 1

Popis ovlaštenih osoba u PDF formatu možete pogledati ovdje

Linkovi

ICP Forests (www.icp-forests.org)

Hrvatski šumarski institut (www.sumins.hr )

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb (www.hrsume.hr )

Ministarstvo poljoprivrede (www.mps.hr )

Kontakt

Nacionalni koordinacijski centar za procjenu i motrenje utjecaja atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumske ekosustave

Hrvatski šumarski institut
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko
Telefon: +385 1 6273 000
Fax: +385 1 6273 035

Informacije o projektu:
Dr. sc. Nenad Potočić, nenadp@sumins.hr
Dr. sc. Ivan Seletković, ivans@sumins.hr